โรคDFรายตำบล
ตำบล ป่วย อัตราป่วย อัตราตาย Median 5 ปี เมนู
มะเกลือเก่า    23 194.40 0.00 33.81
สูงเนิน    26 142.21 0.00 49.23
เสมา    5 20.26 0.00 12.16
หนองตะไก้    25 0.00 0.00 0.00
นากลาง    12 0.00 0.00 0.00
มะเกลือใหม่    14 0.00 0.00 0.00
โค้งยาง    4 0.00 0.00 0.00
โนนค่า    59 0.00 0.00 0.00
บุ่งขี้เหล็ก    1 0.00 0.00 0.00
โคราช    2 0.00 0.00 0.00
กุดจิก    6 0.00 0.00 0.00