โรคScrub Typhusรายตำบล
ตำบล ป่วย อัตราป่วย อัตราตาย Median 5 ปี เมนู
สูงเนิน    1 5.47 0.00 5.47
หนองตะไก้    0.00 0.00 0.00
นากลาง    1 0.00 0.00 0.00
มะเกลือใหม่    0.00 0.00 0.00
โค้งยาง    0.00 0.00 0.00
โนนค่า    1 0.00 0.00 0.00
บุ่งขี้เหล็ก    0.00 0.00 0.00
โคราช    0.00 0.00 0.00
เสมา    0.00 0.00 0.00
กุดจิก    0.00 0.00 0.00
มะเกลือเก่า    0.00 0.00 8.45