โรคPneumoniaรายตำบล
ตำบล ป่วย อัตราป่วย อัตราตาย Median 5 ปี เมนู
เสมา    22 89.14 0.00 81.04
กุดจิก    13 0.00 0.00 0.00
หนองตะไก้    10 0.00 0.00 0.00
นากลาง    13 0.00 0.00 0.00
มะเกลือใหม่    14 0.00 0.00 0.00
โค้งยาง    2 0.00 0.00 0.00
โนนค่า    8 0.00 0.00 0.00
บุ่งขี้เหล็ก    11 0.00 0.00 0.00
โคราช    9 0.00 0.00 0.00
มะเกลือเก่า    32 270.48 0.00 295.83
สูงเนิน    30 164.09 0.00 284.42