โรคDHF shock syndromeรายตำบล
ตำบล ป่วย อัตราป่วย อัตราตาย Median 5 ปี เมนู
กุดจิก    0.00 0.00 0.00
หนองตะไก้    0.00 0.00 0.00
นากลาง    0.00 0.00 0.00
มะเกลือใหม่    0.00 0.00 0.00
โค้งยาง    0.00 0.00 0.00
โนนค่า    1 0.00 0.00 0.00
บุ่งขี้เหล็ก    0.00 0.00 0.00
โคราช    0.00 0.00 0.00
เสมา    0.00 0.00 4.05
สูงเนิน    0.00 0.00 5.47
มะเกลือเก่า    0.00 0.00 16.90