โรคDHFรายตำบล
ตำบล ป่วย อัตราป่วย อัตราตาย Median 5 ปี เมนู
มะเกลือเก่า    10 84.52 0.00 33.81
กุดจิก    6 0.00 0.00 0.00
หนองตะไก้    7 0.00 0.00 0.00
นากลาง    1 0.00 0.00 0.00
มะเกลือใหม่    7 0.00 0.00 0.00
โค้งยาง    0.00 0.00 0.00
โนนค่า    12 0.00 0.00 0.00
บุ่งขี้เหล็ก    0.00 0.00 0.00
โคราช    2 0.00 0.00 0.00
เสมา    2 8.10 0.00 32.42
สูงเนิน    5 27.35 0.00 120.33