โรคMeaslesรายตำบล
ตำบล ป่วย อัตราป่วย อัตราตาย Median 5 ปี เมนู
เสมา    1 4.05 0.00 0.00
สูงเนิน    1 5.47 0.00 5.47
หนองตะไก้    0.00 0.00 0.00
นากลาง    0.00 0.00 0.00
มะเกลือใหม่    0.00 0.00 0.00
มะเกลือเก่า    0.00 0.00 0.00
โค้งยาง    0.00 0.00 0.00
โนนค่า    0.00 0.00 0.00
บุ่งขี้เหล็ก    0.00 0.00 0.00
โคราช    0.00 0.00 0.00
กุดจิก    0.00 0.00 0.00