โรคChickenpoxรายตำบล
ตำบล ป่วย อัตราป่วย อัตราตาย Median 5 ปี เมนู
กุดจิก    0.00 0.00 0.00
หนองตะไก้    6 0.00 0.00 0.00
นากลาง    8 0.00 0.00 0.00
มะเกลือใหม่    8 0.00 0.00 0.00
โค้งยาง    0.00 0.00 0.00
โนนค่า    4 0.00 0.00 0.00
บุ่งขี้เหล็ก    0.00 0.00 0.00
โคราช    1 0.00 0.00 0.00
สูงเนิน    14 76.57 0.00 87.51
เสมา    4 16.21 0.00 32.42
มะเกลือเก่า    3 25.36 0.00 84.52