โรคไข้หวัดใหญ่รายตำบล
ตำบล ป่วย อัตราป่วย อัตราตาย Median 5 ปี เมนู
มะเกลือเก่า    28 236.67 0.00 101.43
สูงเนิน    62 339.11 0.00 218.78
เสมา    16 64.83 0.00 44.57
หนองตะไก้    20 0.00 0.00 0.00
นากลาง    31 0.00 0.00 0.00
มะเกลือใหม่    16 0.00 0.00 0.00
โค้งยาง    9 0.00 0.00 0.00
โนนค่า    5 0.00 0.00 0.00
บุ่งขี้เหล็ก    7 0.00 0.00 0.00
โคราช    3 0.00 0.00 0.00
กุดจิก    21 0.00 0.00 0.00