โรคอาหารเป็นพิษรายตำบล
ตำบล ป่วย อัตราป่วย อัตราตาย Median 5 ปี เมนู
สูงเนิน    25 136.74 0.00 136.74
หนองตะไก้    4 0.00 0.00 0.00
นากลาง    12 0.00 0.00 0.00
มะเกลือใหม่    8 0.00 0.00 0.00
โค้งยาง    0.00 0.00 0.00
โนนค่า    10 0.00 0.00 0.00
บุ่งขี้เหล็ก    2 0.00 0.00 0.00
โคราช    0.00 0.00 0.00
กุดจิก    7 0.00 0.00 0.00
เสมา    3 12.16 0.00 40.52
มะเกลือเก่า    14 118.33 0.00 152.14