โรค  Measles Total รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
ขามทะเลสอ   1 3.53 0.00
สูงเนิน   2 2.65 1.32
บัวใหญ่   1 1.16 0.00
สีคิ้ว   0.00 0.00
ปากช่อง   0.00 0.00
หนองบุญมาก   1 1.77 1.77
แก้งสนามนาง   0.00 0.00
โนนแดง   0.00 0.00
วังน้ำเขียว   0.00 0.00
เทพารักษ์   0.00 0.00
เมืองยาง   0.00 0.00
พระทองคำ   0.00 0.00
ลำทะเมนชัย   0.00 0.00
บัวลาย   0.00 0.00
สีดา   0.00 0.00
เฉลิมพระเกียรติ   0.00 0.00
ชุมพวง   0.00 0.00
ห้วยแถลง   1 1.32 1.32
ครบุรี   0.00 0.00
เสิงสาง   0.00 0.00
คง   0.00 0.00
บ้านเหลื่อม   0.00 0.00
จักราช   0.00 0.00
โชคชัย   0.00 0.00
ด่านขุนทด   0.00 0.00
โนนไทย   0.00 0.00
โนนสูง   0.00 0.00
ขามสะแกแสง   0.00 0.00
ประทาย   0.00 0.00
พิมาย   0.00 0.00
ปักธงชัย   1 0.85 1.71
เมือง   11 2.58 6.58