โรค  D.H.F Total รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
เฉลิมพระเกียรติ   252 763.45 103.01
ปักธงชัย   430 366.81 40.95
จักราช   165 247.33 16.49
สูงเนิน   230 304.33 75.42
โนนไทย   204 267.06 44.51
เทพารักษ์   89 312.43 91.27
เมือง   1130 265.45 74.70
ด่านขุนทด   309 244.12 58.46
โนนแดง   44 168.94 38.40
โนนสูง   299 232.13 103.26
โชคชัย   184 250.02 129.08
ขามทะเลสอ   54 190.79 70.66
ประทาย   126 164.21 45.61
พิมาย   183 141.03 25.43
เสิงสาง   89 137.53 23.18
ปากช่อง   262 149.40 41.63
ขามสะแกแสง   52 120.53 16.23
หนองบุญมาก   79 139.67 54.81
สีคิ้ว   127 105.78 30.82
แก้งสนามนาง   40 105.95 34.43
บัวใหญ่   157 182.01 132.16
บ้านเหลื่อม   13 59.29 13.68
วังน้ำเขียว   29 71.62 39.51
คง   40 49.31 29.59
พระทองคำ   26 59.34 45.65
ชุมพวง   35 43.12 43.12
ลำทะเมนชัย   19 59.48 62.61
เมืองยาง   9 38.32 42.58
ห้วยแถลง   33 43.43 69.76
ครบุรี   20 21.20 50.87
บัวลาย   5 20.05 56.14
สีดา   15 61.45 147.47