โรค  Streptococcus suis รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
บ้านเหลื่อม   1 4.56 0.00
โชคชัย   4 5.44 2.72
สูงเนิน   3 3.97 1.32
โนนไทย   3 3.93 1.31
วังน้ำเขียว   1 2.47 0.00
เมือง   14 3.29 1.17
หนองบุญมาก   1 1.77 0.00
ปักธงชัย   3 2.56 1.71 1 2.28
ด่านขุนทด   4 3.16 2.37
เทพารักษ์   1 3.51 3.51
สีคิ้ว   1 0.83 0.83
บัวใหญ่   1 1.16 1.16
ขามสะแกแสง   1 2.32 2.32
โนนสูง   2 1.55 1.55
พระทองคำ   1 2.28 2.28
ครบุรี   1 1.06 2.12
ชุมพวง   2 2.46 3.70 1 2.28