โรค  Melioidosis รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
เทพารักษ์   2 7.02 0.00
เมืองยาง   1 4.26 0.00
ห้วยแถลง   8 10.53 6.58
วังน้ำเขียว   1 2.47 0.00
ชุมพวง   2 2.46 0.00
ด่านขุนทด   5 3.95 1.58
หนองบุญมาก   2 3.54 1.77
จักราช   2 3.00 1.50
สูงเนิน   1 1.32 0.00
คง   2 2.47 1.23
สีคิ้ว   1 0.83 0.00
พิมาย   1 0.77 0.77
แก้งสนามนาง   1 2.65 2.65
โนนแดง   1 3.84 3.84
เมือง   2 0.47 0.70
สีดา   1 4.10 8.19
เฉลิมพระเกียรติ   1 3.03 12.12