โรค  มือเท้าปาก รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
บ้านเหลื่อม   1 4.56 4.56
เทพารักษ์   2 7.02 21.06
หนองบุญมาก   6 10.61 30.06
บัวลาย   1 4.01 28.07
โนนไทย   7 9.16 35.35
แก้งสนามนาง   1 2.65 31.79
ปากช่อง   3 1.71 32.50
พระทองคำ   2 4.56 36.52
ชุมพวง   6 7.39 39.42
ขามทะเลสอ   1 3.53 42.40
สีคิ้ว   2 1.67 44.98
ปักธงชัย   9 7.68 56.30
เสิงสาง   8 12.36 66.45
สูงเนิน   3 3.97 59.54
ครบุรี   5 5.30 65.71
ประทาย   3 3.91 67.77
โนนสูง   9 6.99 72.20
โนนแดง   2 7.68 72.95
เฉลิมพระเกียรติ   1 3.03 69.68
บัวใหญ่   6 6.96 75.36
ด่านขุนทด   15 11.85 98.75
วังน้ำเขียว   8 19.76 108.66
จักราช   4 6.00 95.93
เมือง   36 8.46 109.71
พิมาย   6 4.62 107.12
โชคชัย   4 5.44 116.86
ห้วยแถลง   5 6.58 126.35