โรค  DF รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
เฉลิมพระเกียรติ   215 651.36 39.38
สูงเนิน   177 234.20 25.14
เมือง   975 229.04 57.55
เทพารักษ์   62 217.65 52.66
ขามทะเลสอ   52 183.73 42.40
ด่านขุนทด   207 163.54 30.02
โนนแดง   39 149.75 26.88
โนนสูง   216 167.69 45.03
จักราช   84 125.91 4.50
พิมาย   143 110.20 4.62
โชคชัย   131 178.00 77.45
ขามสะแกแสง   45 104.31 6.95
เสิงสาง   67 103.53 7.73
โนนไทย   83 108.66 24.87
ประทาย   81 105.56 24.76
สีคิ้ว   114 94.95 15.82
ปักธงชัย   133 113.45 34.97
บัวใหญ่   137 158.83 93.90
ปากช่อง   143 81.54 23.95
บ้านเหลื่อม   12 54.73 9.12
หนองบุญมาก   38 67.18 31.82
แก้งสนามนาง   18 47.68 13.24
คง   35 43.15 18.49
วังน้ำเขียว   15 37.04 14.82
ลำทะเมนชัย   14 43.82 25.04
พระทองคำ   9 20.54 15.98
ชุมพวง   8 9.86 6.16
เมืองยาง   4 17.03 17.03
ห้วยแถลง   26 34.22 42.12
บัวลาย   3 12.03 28.07
ครบุรี   14 14.84 40.27
สีดา   10 40.97 118.80