โรค  Scrub Typhus รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
แก้งสนามนาง   6 15.89 5.30
ด่านขุนทด   26 20.54 10.27
โนนไทย   6 7.85 1.31
ปักธงชัย   7 5.97 0.85
โนนแดง   1 3.84 0.00
พระทองคำ   2 4.56 2.28
หนองบุญมาก   1 1.77 0.00
สูงเนิน   3 3.97 2.65
บัวใหญ่   2 2.32 1.16
ครบุรี   11 11.66 11.66
สีคิ้ว   3 2.50 2.50
ขามทะเลสอ   1 3.53 3.53
ชุมพวง   6 7.39 7.39
เทพารักษ์   1 3.51 3.51
คง   1 1.23 1.23
โนนสูง   6 4.66 4.66
สีดา   2 8.19 8.19
ปากช่อง   1 0.57 1.14
พิมาย   4 3.08 3.85
เมือง   3 0.70 1.88
ประทาย   2 2.61 3.91
ห้วยแถลง   8 10.53 11.85
จักราช   2 3.00 6.00
โชคชัย   6 8.15 12.23
เฉลิมพระเกียรติ   1 3.03 21.21