โรค  Leptospirosis รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
ด่านขุนทด   5 3.95 1.58
เสิงสาง   1 1.55 0.00
โนนสูง   1 0.78 0.00
ปากช่อง   1 0.57 0.00
ประทาย   2 2.61 2.61
พิมาย   1 0.77 0.77
เมือง   1 0.23 0.47
สีคิ้ว   1 0.83 1.67