โรค  Pneumonia รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
สีดา   80 327.72 167.96
โนนไทย   146 191.13 51.06
บัวใหญ่   208 241.14 204.04
หนองบุญมาก   96 169.73 137.90
โชคชัย   139 188.87 172.57
เทพารักษ์   24 84.25 70.21
ชุมพวง   170 209.42 208.19
ด่านขุนทด   322 254.39 264.66
โนนแดง   46 176.62 195.82
สูงเนิน   164 217.00 247.44
บัวลาย   23 92.23 124.31
เมือง   428 100.54 135.31
ประทาย   72 93.83 130.33
เมืองยาง   5 21.29 59.62
ปักธงชัย   186 158.67 197.05
พิมาย   199 153.36 192.66
ปากช่อง   32 18.25 64.43
คง   146 179.98 228.05
ขามทะเลสอ   43 151.93 201.39
โนนสูง   166 128.88 180.89
สีคิ้ว   143 119.10 178.24
แก้งสนามนาง   39 103.30 177.47
จักราช   70 104.93 184.37
ลำทะเมนชัย   12 37.56 122.08
พระทองคำ   36 82.16 171.17
วังน้ำเขียว   44 108.66 202.50
ห้วยแถลง   110 144.78 272.44
เสิงสาง   84 129.80 261.15
ขามสะแกแสง   29 67.22 199.34
บ้านเหลื่อม   8 36.49 168.75
เฉลิมพระเกียรติ   42 127.24 278.72
ครบุรี   126 133.53 316.87