โรค  Malaria รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
เทพารักษ์   1 3.51 0.00
ปากช่อง   2 1.14 0.57
เมือง   2 0.47 0.00
วังน้ำเขียว   1 2.47 7.41