โรค  DHF รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
ปักธงชัย   295 251.65 5.12
โนนไทย   114 149.24 17.02
จักราช   81 121.42 11.99
เฉลิมพระเกียรติ   36 109.06 18.18
เทพารักษ์   27 94.78 14.04
ปากช่อง   119 67.86 13.12
ด่านขุนทด   100 79.00 27.65
หนองบุญมาก   39 68.95 19.45
แก้งสนามนาง   22 58.27 21.19
ประทาย   44 57.34 20.85
สูงเนิน   52 68.81 47.63
โชคชัย   52 70.66 51.63
โนนสูง   82 63.66 48.13
เสิงสาง   22 34.00 20.09
เมือง   151 35.47 22.08
พระทองคำ   17 38.80 27.39
พิมาย   40 30.83 20.81
วังน้ำเขียว   14 34.57 27.16
ขามสะแกแสง   7 16.23 11.59
เมืองยาง   4 17.03 12.77
ลำทะเมนชัย   5 15.65 12.52
บัวลาย   1 4.01 4.01
บ้านเหลื่อม   1 4.56 4.56
ชุมพวง   26 32.03 35.72
คง   5 6.16 9.86
ห้วยแถลง   7 9.21 15.79
สีคิ้ว   10 8.33 14.99
โนนแดง   4 15.36 23.04
สีดา   5 20.48 28.68
บัวใหญ่   19 22.03 33.62
ครบุรี   6 6.36 22.26
ขามทะเลสอ   2 7.07 28.27