โรค  Measles รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
สูงเนิน   2 2.65 1.32
บัวใหญ่   1 1.16 0.00
ห้วยแถลง   1 1.32 1.32
หนองบุญมาก   1 1.77 1.77
ปักธงชัย   1 0.85 1.71
เมือง   10 2.35 6.34