โรค  Pyrexia รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
จักราช   1101 1650.35 491.66
ห้วยแถลง   1386 1824.19 843.65
สูงเนิน   659 871.98 308.30
หนองบุญมาก   571 1009.53 730.19
โนนไทย   175 229.09 17.02
ขามสะแกแสง   171 396.37 248.02
แก้งสนามนาง   30 79.46 45.03
ลำทะเมนชัย   66 206.60 181.56
ชุมพวง   5 6.16 7.39
ปากช่อง   4 2.28 4.56
โชคชัย   140 190.23 192.95
สีคิ้ว   20 16.66 19.99
ขามทะเลสอ   1 3.53 7.07
ด่านขุนทด   7 5.53 10.27
ประทาย   43 56.04 61.25
พิมาย   11 8.48 20.04
วังน้ำเขียว   4 9.88 29.63
บัวใหญ่   64 74.20 102.02
เมือง   65 15.27 43.22
สีดา   18 73.74 102.41
บัวลาย   9 36.09 68.17
พระทองคำ   24 54.77 95.86
คง   321 395.71 445.01
โนนสูง   40 31.05 107.14
โนนแดง   2 7.68 122.87
เสิงสาง   379 585.65 706.18
ปักธงชัย   180 153.55 294.30
เมืองยาง   59 251.23 400.27
บ้านเหลื่อม   4 18.24 218.92
เฉลิมพระเกียรติ   5 15.15 284.78
ครบุรี   437 463.12 1055.54