โรค  Chickenpox รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
ขามทะเลสอ   43 151.93 67.13
สีดา   23 94.22 53.25
โนนไทย   53 69.38 39.27
โนนแดง   18 69.11 46.08
บัวใหญ่   45 52.17 32.46
ด่านขุนทด   76 60.04 56.09
เทพารักษ์   4 14.04 14.04
ครบุรี   48 50.87 50.87
ปากช่อง   14 7.98 15.97
แก้งสนามนาง   9 23.84 37.08
บ้านเหลื่อม   6 27.36 41.05
พระทองคำ   2 4.56 22.82
สูงเนิน   48 63.51 87.33
ชุมพวง   15 18.48 43.12
คง   30 36.98 61.64
ขามสะแกแสง   12 27.82 57.95
ประทาย   16 20.85 54.74
ลำทะเมนชัย   3 9.39 43.82
โชคชัย   30 40.76 76.09
ห้วยแถลง   9 11.85 48.70
หนองบุญมาก   25 44.20 81.33
ปักธงชัย   39 33.27 71.66
สีคิ้ว   22 18.32 58.30
พิมาย   44 33.91 73.98
เฉลิมพระเกียรติ   25 75.74 124.21
โนนสูง   37 28.73 79.97
เมือง   292 68.60 126.38
วังน้ำเขียว   10 24.70 88.90
เสิงสาง   22 34.00 98.90
จักราช   13 19.49 85.44