โรค  ไข้หวัดใหญ่ รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
เสิงสาง   539 832.90 380.13
บัวลาย   102 409.01 88.22
พิมาย   363 279.74 57.80
บัวใหญ่   412 477.64 292.15
สูงเนิน   218 288.46 133.64
ปักธงชัย   418 356.57 208.14
ขามทะเลสอ   91 321.52 187.26
ครบุรี   274 290.38 166.39
ห้วยแถลง   260 342.20 229.01
สีคิ้ว   181 150.75 55.80 1 3.03
จักราช   123 184.37 100.43
โนนสูง   180 139.75 61.33
โชคชัย   324 440.25 366.87
ปากช่อง   262 149.40 91.24
ชุมพวง   103 126.88 89.93
คง   63 77.66 41.91
เมือง   1955 459.26 425.67 1 3.03
บ้านเหลื่อม   13 59.29 31.93
หนองบุญมาก   86 152.05 137.90
สีดา   58 237.60 225.31
โนนไทย   63 82.47 70.69
โนนแดง   44 168.94 161.27
พระทองคำ   35 79.88 73.03
ประทาย   50 65.16 70.38
เมืองยาง   7 29.81 38.32
เฉลิมพระเกียรติ   34 103.01 112.09
แก้งสนามนาง   39 103.30 132.44
ด่านขุนทด   97 76.63 105.86
ขามสะแกแสง   36 83.45 113.58
เทพารักษ์   5 17.55 59.68
ลำทะเมนชัย   5 15.65 81.39
วังน้ำเขียว   28 69.15 140.76