โรค  อาหารเป็นพิษ รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
หนองบุญมาก   94 166.19 53.04
วังน้ำเขียว   75 185.21 121.01
แก้งสนามนาง   59 156.28 92.71
โชคชัย   142 192.95 150.83
พิมาย   77 59.34 36.99
สูงเนิน   85 112.47 101.89
ประทาย   33 43.01 35.19
โนนไทย   25 32.73 26.18
เทพารักษ์   7 24.57 24.57
บัวลาย   16 64.16 64.16
ปักธงชัย   154 131.37 133.07
ครบุรี   187 198.18 200.30
เมืองยาง   2 8.52 12.77
พระทองคำ   5 11.41 15.98
ปากช่อง   9 5.13 18.25
ขามสะแกแสง   10 23.18 37.09
ขามทะเลสอ   35 123.66 141.33
โนนแดง   9 34.56 53.76
สีคิ้ว   21 17.49 39.98
โนนสูง   42 32.61 70.65
เมือง   538 126.38 165.62
คง   29 35.75 75.20
ด่านขุนทด   75 59.25 109.02
บ้านเหลื่อม   7 31.93 91.22
เสิงสาง   45 69.54 129.80
ห้วยแถลง   28 36.85 106.61
เฉลิมพระเกียรติ   14 42.41 124.21
ชุมพวง   52 64.06 163.84
บัวใหญ่   35 40.58 164.62
จักราช   22 32.98 157.39
สีดา   15 61.45 491.58