โรค  อุจจาระร่วง รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
สีดา   229 938.10 770.14
โชคชัย   668 907.67 769.07
ประทาย   682 888.82 755.89
แก้งสนามนาง   338 895.29 810.53
เทพารักษ์   102 358.07 333.50
พิมาย   1092 841.54 903.96
ขามทะเลสอ   483 1706.53 1777.20
ชุมพวง   484 596.24 670.15
สูงเนิน   741 980.48 1063.84
พระทองคำ   171 390.27 486.12
จักราช   410 614.57 710.51
ขามสะแกแสง   263 609.61 744.05
บัวใหญ่   661 766.31 906.58
ห้วยแถลง   777 1022.65 1174.01
เฉลิมพระเกียรติ   206 624.09 808.89
ด่านขุนทด   483 381.59 579.09
บัวลาย   40 160.40 364.90
โนนไทย   579 757.97 976.59
บ้านเหลื่อม   172 784.46 1044.42
ปากช่อง   72 41.06 366.08
โนนสูง   619 480.57 853.22
สีคิ้ว   601 500.57 922.84
ปักธงชัย   580 494.76 922.13
คง   560 690.33 1147.67
เมืองยาง   42 178.85 668.54
วังน้ำเขียว   503 1242.16 1741.00
เมือง   2402 564.27 1079.90
ลำทะเมนชัย   95 297.38 813.87
โนนแดง   179 687.30 1221.01
เสิงสาง   648 1001.33 1554.53
หนองบุญมาก   470 830.96 1559.38
ครบุรี   744 788.48 1931.98