ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.สีดา
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.สีดา 16 8 2 62 14 14 21 20 26 14 12 1 10 18 9 21 11
2 สสอ.สีดา
3 สอ.หนองจะบก 4 5 26 15 11 13 25
4 สอ.หินแห่ 3
5 สอ.โนนกอก 1 4 5 1 8 14 3 2 12
6 สอ.โนนประดู่ 2 10 17 2
7 สอ.โพนทอง 1 1 1 1 1