ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.ด่านขุนทด
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.ด่านขุนทด 50 61 43 42 31 61 64 54 71 67 77 69 43 32 36 56 37 31 30 53 25 32
2 ศพช.ด่านขุนทด
3 สสอ.ด่านขุนทด
4 สอ.กุดพิมาน
5 สอ.กุดม่วง 2 2 1 2
6 สอ.ซับพลูน้อย
7 สอ.ดอนป่าโอบ
8 สอ.ด่านนอก
9 สอ.ตะเคียน
10 สอ.บ้านพระ
11 สอ.บ้านแปรง 10
12 สอ.พันชนะ
13 สอ.วังโป่ง
14 สอ.สระจระเข้
15 สอ.หนองกราด 6 4 6 2 4
16 สอ.หนองบัวตะเกียด 5 5 4 2
17 สอ.หนองบัวละคร
18 สอ.หนองใหญ่
19 สอ.หินดาด
20 สอ.ห้วยจระเข้ 8 3
21 สอ.ห้วยบง
22 สอ.โนนเมืองพัฒนา