ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.เสิงสาง
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.เสิงสาง 84 55 34 15 57 88 108 125 97 147 87 99 101 58 10 172 124 238 144 303 164 108
2 สสอ.เสิงสาง
3 สอ.กุดโบสถ์
4 สอ.ดอนแขวน 2 1
5 สอ.ราษฎร์สามัคคี
6 สอ.ราษฏร์พัฒนา
7 สอ.สมบัติเจริญ 1
8 สอ.สันติสุข
9 สอ.หนองตูม
10 สอ.โคกน้อย
11 สอ.โคกไม้ตาย